Bao đũa, muỗng

Bao muỗng nĩa lớn

Liên hệ
Việc thiết kế bao bì vỏ muỗng, nĩa thật sự rất cần thiết với mỗi đơn vị nhà hàng, khách sạn cung cấp dịch vụ ăn uống....
Xem chi tiết

Bao muỗng nĩa nhỏ

Liên hệ
Việc thiết kế bao bì vỏ muỗng, nĩa thật sự rất cần thiết với mỗi đơn vị nhà hàng, khách sạn cung cấp dịch vụ ăn uống....
Xem chi tiết

Bao đũa dài

Liên hệ
Bao đũa, vỏ bao đũa là một trong những hình thức quảng bá về nhà hàng, khách sạn hay quán ăn tới khách hàng nhanh...
Xem chi tiết

Bao đũa ngắn

Liên hệ
Bao đũa, vỏ bao đũa là một trong những hình thức quảng bá về nhà hàng, khách sạn hay quán ăn tới khách hàng nhanh...
Xem chi tiết

Bao đũa dài

Liên hệ
Bao đũa, vỏ bao đũa là một trong những hình thức quảng bá về nhà hàng, khách sạn hay quán ăn tới khách hàng nhanh...
Xem chi tiết

Bao đũa (thiết kế)

Liên hệ
Bao đũa, vỏ bao đũa là một trong những hình thức quảng bá về nhà hàng, khách sạn hay quán ăn tới khách hàng nhanh...
Xem chi tiết

Bao muỗng 01 (thiết kế)

Liên hệ
Việc thiết kế bao muỗng thật sự rất cần thiết với mỗi đơn vị nhà hàng, khách sạn cung cấp dịch vụ ăn uống. ...
Xem chi tiết